Sondaj Mühendisi Ne Demek?

Petrol ve doğal gaz kuyularının delinmesi için gerekli işlemleri gerçekleştiren, planlayan ve denetim altında tutan kişiler “Sondaj Mühendisi” olarak tanımlanır. Sondaj mühendisleri; sondaj ilerlemesini izlemek, emniyet yönetimini denetlemek ve çevrenin korunmasını sağlayabilmek için jeologlar ve jeofizikçilerle birlikte hareket eder.

Sondaj Mühendisi Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Sondaj mühendisleri, sondaj kuyularının tasarımını güvenli bir şekilde gerçekleştirebilmek adına çeşitli görevlerle yükümlü kişilerdir. Yerine getirmeleri gereken görevler arasında;

 • Gerekli ekipman tasarlamalarını yapmak ve seçmek,
 • Günlük mevcut maliyetlerin takibini sağlamak,
 • Güvenliği izleyerek, kuyunun bakımını sağlamak,
 • Sondaj ekibinin çalışmalarını kontrol etmek,
 • Yönlü kuyu yolları tasarlamak,
 • Küçük müşteriler adına yapılacak işlemleri yönetmek,
 • Kendisine bağlı personelin çalışmalarından ve yönetiminden sorumlu olmak,
 • Kavramsal alan geliştirme tasarımına katkıda bulunmak,
 • Çevre koruma standartlarına bağlı kalacak şekilde yerel yönetim organlarıyla iletişim kurmak,
 • Kuyunun ticari geçerliliğini değerlendirmek,
 • Çimento şirketleri ve sondaj sıvılarının tedarikçileri gibi firmalarla bağlantı kurmak, yer alır.

Sondaj Mühendisi Olmak İçin Gerekenler

Sondaj mühendisliği; mühendisliğin pek çok dalını kapsayan, geniş bir meslek alanı olarak dikkat çeker. Üniversitelerin dört yıllık; inşaat, jeoloji, kimya, maden, petrol ve doğalgaz mühendisliği, deniz mühendisliği gibi bölümlerinde eğitim gören herkes sondaj mühendisliği yapabilir.

Sondaj Mühendisi Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Sektöre adım atmadan önce meslekle ilgili teknik eğitim almak kişiye fayda sağlayabilir. Sondaj mühendisi olabilmek adına verilen bazı temel zorunlu eğitimler aşağıdaki gibi gösterilebilir:

 • Jeoteknik Sondaj Oturumu
 • Jeoteknik Sondajlar ve Planlaması
 • Arazi Deneyleri
 • Jeotermal Sondaj Oturumu
 • Jeotermal Sondajların Tanımı ve Kuyu Tasarımı
 • Su Sondaj Kuyusu
 • Sondaj, borulama, yıkama ve çakıllama işlemleri
 • Sondaj Çamuru ve Mühendislik Özellikleri